METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search

Biz döngüleri C#’ta bir işlemi belirli bir kez yaptırmak için kullanırız. Döngülerin sayısı belirli yada belirsiz olabilir. Yani döngümüz sonsuz döngüyede girebilir yada sınırlı yani 3-5 kez de dönmesini sağlayabiliriz. C# ta döngüler dört tanedir. While, Do-While, For ve Foreach döngüleridir. Dilerseniz ilk olarak while döngüsü ile başlayalım.

While Döngüsü

While döngüsü, bir değer üzerinde belirlediğimiz şart geçerli olduğu müddetçe çalışmasını istediğimiz bir döngü tipidir. Mesela, bir sayı belirleyelim ve döngüde şartı belirlediğimiz alanda diyelim ki bu sayı 5’ten küçük olduğu müddetçe döngüyü çalıştır. Şimdi uygulamalı örnekler üzerinde inceleyelim.


 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 int sayi = 0;

 while (sayi<5)//sayi değişkeni 5'ten küçük olduğu sürece diye şart belirtiyoruz.

 {

 MessageBox.Show("Sayı değişkenimizin değeri "+sayi);//Ekrana şartımız geçerli olduğu sürece mesaj yazdırıyoruz.

 sayi++;//Her döngüde sayi değişkenini bir artırıyoruz. Yoksa sonsuz döngüye girer.

 }

 }Do-While Döngüsü

Bu döngü while döngüsü ile aynı, tek farkı, şartı sonradan kontrol etmesidir. Yani programı çalıştırdığımızda ilkin kodları çalıştırır sonda şarta bakar. Kodlar işlendikten sonra işlem yapmak istersek bu döngüyü kullanırız. Fazla kafa karıştırmadan kod örneğine bakalım. :) private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 int sayi = 0;

 do // do ile ilkin kodları çalıştırıyor, şarta bakmadan.

 {

 MessageBox.Show("Sayı değişkenimizin değeri " + sayi);

 sayi++;//Her döngüde sayi değişkenini bir artırıyoruz.

 }

 while (sayi<7); // kod çalıştıktan sonra şarta bakıyor.

          

 }For Döngüsü

Aslında bütün döngülerin amacı aynı sadece yapı olarak farklılık gösterir. For döngüsünde ise, ilkin sayaç değişkeni oluşturup başlangıç değeri atıyoruz, sonra şartımızı belirtiyoruz, en sonda da sayacımızın kaç artacağını belirtiyoruz. Şimdi örneğimizi inceleyip bakalım.

For (sayacın adı; hangi şarta göre döneceğini; sayacın artışı) private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 for (int sayac = 0; sayac <= 7; sayac++)// Sayac adında bir değişken belirledik, sonra şartımızı ve sonra da bir artırdık.

 {

 MessageBox.Show("Sayacımızın değeri "+sayac);//Sayacımız 7 olana kadar ekrana yazdırıyoruz.

 }

 }
Foreach Döngüsü

Foreach döngüsüde bir veri topluluğun içindeki verilere ulaşmak için kullanılır. Bu döngü veri kümesinden verileri alır ve tek tek belirlediğimiz değişkeni atar. Sonra bunlarla ilgili işlemler yapmamızı sağlar. Şimdi bunu en güzel şekilde anlatabilmemiz için dizi değişken üzerinde örnekleyerek anlatalım. Dizileri bilmeyen arkadaşlar diziler konusuna bakabilir.

 


 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 string[] isimler = {"Metin","Ahmet","Salih"};// isimler adında bir dizi değişken oluşturduk ve 3 adet isim atadık.

 // Bu isimler ilkin for üzerinden ekrana yazdıralım maksat foreach döndüsünün farkına bakalım.

 for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)// Length: isimler dizisini elaman sayısını veriyor.

 {

 MessageBox.Show(isimler[i]);// Bu şekilde sırasıyla isimleri ekrana verecek.

 }

 //Şimdide aynı işlemi foreach üzerinde yapalım.

 foreach (string ad in isimler)//isimler veri kümesinden isimleri alıp tek tek ad değişkenine aktarıyor.

 {

 MessageBox.Show(ad);// Gördüğünüz gibi foreach döngüsü daha pratik.

 }

 }


Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 32386    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 4479    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 3868    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3446    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3106    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 2852    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 2759    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2303    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2139    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2097    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2049    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 1831    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 1828    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 1800    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 1688    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 35.172.164.32


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ