METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
Değişken: Değişken birdeğeri program çalıştığında istenilen değeri saklamak, çağırmak veya daha sonra değiştirmek için kullanılır. Değişkenlere atadığımız değerler yani tuttuğumuz değerler RAM de saklanır. Değişken tanımlarken bazı kurallarımız vardır ve belirli kurallara göre değişken tanımlanır.  

Şimdi açtığımız formu çift tıklayarak “Form1_Load” kısmına kodlarımızı yazalım. Form1 adlı formumuzun “Load” kod bloğunda yazdığımız kodlar formumuz açıldığında çalışacak olan kodlarımızdır.

Şimdi arkadaşlar oluşturmak istediğimiz değişkeni saklamak istediğimiz veri türüne göre değişken oluşturmamız lazım. Örneğin saklamak istediğimiz veri tipi metin ise “string” değişken tipi seçmemiz lazım. Her değişkenin bellekte tuttuğu yer farklıdır. Değişken isimlerinde büyük küçük harf duyarlıdır. Aynı isimle oluşturulamazlar. Aralarında boşluk karakteri olamaz. İsim sayı ile başlayamaz. Özel anahtar kelime kullanılamaz örneğin; “Byte” değişkeni için “int” adında bir değişken oluşturulamaz. Çünkü “int” bir değişken tipi.

String: Metinsel değişken tipidir. Yazılan değerler çift tırnak içinde yazılır.
Int : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 32 bitlik yer kaplar. Eksi değer alabilir.
Uint : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 32 bitlik yer kaplar. Eksi değer alamaz.
Byte : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 8 bitlik yer kaplar ve 0 ile 255 arası değer alır.
Sbyte : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 8 bitlik yer kaplar ve -128 ile 127 arası değer alır.
Double : Ondalıklı değişken tutmak için kullanılır.
Bool : Evet yada hayır tipinde değer alan bir değişken tipidir. (True / False)
Char : Tek karakter veri tipidir. Karakteri tek tırnak içinde alır.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Ders1 { public partial class Form1 : Form { string
globaldegisken; // Global değişkendir, istediğiniz kod bloğunda bu 
veriye ulaşabilirsiniz. 
const string sabitdegisken = "Değişmeyen Değer"; // Sabit değişkendir 
sonradan değer aktarılamaz. 
public Form1() { InitializeComponent(); } 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ /* Veriler sağ taraftan sol tarafa aktarılır. */ 
string ad = "Metin"; 
int sayi = -134568; 
uint Sayi = 123564; 
byte bysayi = 255; 
sbyte sbysayi = 127; 
double ondalik=10.5; bool ogrencimi = true; // true ise evet,
false ise hayır demek. 
/* Şimdi iki strign değişkenin nasıl birleştiğine bakalım.*/ 
string adi = "Metin"; 
string soyadi = "Çiftçi"; 
string birlestir = adi + " " + soyadi; // artı işareti metinsel
 olarak birleştirip birlestir değişkenine aktarır. 
/* Şimdi de iki sayının matematiksel işlemlerine bakalım.*/ 
int birincisayi = 15; 
int ikincisayi = 33; 
int sonuc = birincisayi + ikincisayi; //Toplama işlemi. 
sonuc = birincisayi * ikincisayi; // Çarpma işlemi. 
sonuc = birincisayi / ikincisayi; // Bölme işlemi. Veriler sonuc
 değişkenine aktarılıyor. 
globaldegisken = "Ders1"; //İstediğiniz kod bloğunda bu değişkene
 ulaşabilirsiniz.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ globaldegisken = "Ders2"; // İstediğiniz kod bloğunda bu 
değişkene ulaşabilirsiniz. 
    } 
  } 
}Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 34801    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 5145    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 4538    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3869    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3593    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 3368    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 3279    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2670    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2622    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2376    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2356    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 2162    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 2119    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 2088    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 2012    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 44.200.27.215


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ