METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search

C# ile oluşturduğunuz değişkenleri ihtiyaç doğrultusunda değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.  Bunun için değişken türünü dönüştürmek zorunluğu duyarsınız. Peki değişken türünü nasıl dönüştürebiliriz? C# ile oluşturulan değişken türleri iki şekilde değişir. Birincisini siz fark etmeden C# kendisi değiştirir, ikincisi ise siz kendiniz değiştirirsiniz.

Şimdi birincisi olan C#’ın siz fark etmeden kendisinin dönüştürdüğü yapıya bakalım. Öncelikle “short” ve “int” türünden “sayi1” ve “sayi2” adında iki adet değişken oluşturup değerlerini atayalım. “sayi1” değişkeni “short” türünden, “sayi2” değişkeni “int” türünden olsun. Sonra “sayi2” değişkenine “sayi1” değişkenini aktardığımızda  “short” türüne sahip olan “sayi1” değişkeni “sayi2” değişkenini türünü C# tarafından dönüştürülür. Şimdi bunu kod ile gösterelim.

short sayi1 = 22;

int sayi2 = 215465897;

sayi2 = sayi1; // short değişkeni artık int değişkenine dönüştü. C# kendisi bu tür değişimini yapar.

Peki kendimiz dönüştürmek istersek? Convert ve Parse özelliğini kullanarak yapabiliriz. Hemen kodlar üzerinden örneklerimizi inceleyelim.

// Kendimiz bir değişten türünü değiştirmek istersek eğer.

int sayi1 =Convert.ToInt32( textBox1.Text);//textbox string türünü int türüne dönüştürülerek aktarılıyor.

int sayi2 =int.Parse( textBox1.Text);//string türünü int türüne ikinci yöntem ile dönüştürme.

string kelime = sayi1.ToString();// sayi1 değişkenini birici yöntem ile string türüne dönüştürme.

string kelime2 = Convert.ToString(textBox1.Text);// sayi1 değişkenini ikinci yöntem ile string türüne dönüştürme.

double sayi3 = Convert.ToDouble(sayi1);// sayi1 değişkeni double türüne dönüştürülerek sayi3 değişkenine aktarılıyor.

sbyte sayi4 = Convert.ToSByte(sayi1);//sayi1 değişkeni sbyte türüne dönüştürülerek aktarılıyor.

char karakter = Convert.ToChar(textBox1.Text);// textbox1 nesnenin içindeki veriyi char türüne dönüştürülüyor.

DateTime tarih = Convert.ToDateTime(textBox1.Text);// textbox1 nesnesinin içindeki veriyi tarih formatına dönüştürülüyor.
Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 35659    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 5313    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 4699    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3974    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3717    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 3532    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 3409    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2800    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2715    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2476    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2438    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 2257    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 2215    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 2190    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 2091    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 100.28.0.143


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ