METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
C# programlama ile hazırlandı. Girilen beş basamaklı sayıyı hatasız yazıya dönüştürebiliyor. Bir tane form nesnesi oluşturarak içine bir adet textbox, buton ve iki adet label nesnesi yerleştirerek aşağıda verdiğim kodlar ile sizlerde çok rahat bir şekilde böyle bir program yapabilirsiniz.using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace GirilenBesBasamakliRakamiMetneCevirme 
{ public partial class Form1 : Form { public Form1() 
{ InitializeComponent(); } 
string[] BirlerBasamagi = { "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş",
 "Altı", "Yedi", "Sekiz", 
"Dokuz", }; string[] OnlarBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz",
 "Kırk", "Elli", "Altmış",
 "Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
string[] Yuzlerbasamagi = {"", "Yüz", "İkiYüz", "ÜçYüz", 
"DörtYüz", "BeşYüz", "AltıYüz", "YediYüz", "SekizYüz", 
"DokuzYüz" }; 
string[] BinlerBasamagi = {"Bin", "Bin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin",
 "AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" };  
string[] BinlerBasamagi2 = { "", "BirBin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin", 
"AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" }; 
string[] OnBinlerBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz", 
"Kırk", "Elli", "Altmış", 
"Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
int GirilenSayi; 
string[] Rakamlar=new string[5]; 
private void btnDonustur_Click(object sender, EventArgs e) 
{ if (txtGirilenSayi.Text != "")
{ lblUyari.Text = ""; 
lblSonuc.Text = ""; 
lblRakamSekli.Text = txtGirilenSayi.Text; 
string Sayi = txtGirilenSayi.Text.Trim(); 
int SayiSayisi = int.Parse(Sayi.Count().ToString()); 
for (int i = SayiSayisi - 1; i >= 0; i--) 
{ Rakamlar[i] = Sayi[i].ToString(); } 
if (int.Parse(Sayi[0].ToString()) != 0) 
{ if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) == 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[0])]
 + BinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[1])] + Yuzlerbasamagi[int.Parse(Rakamlar[2])] 
+ OnlarBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[3])] + BirlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[4])]; } 
else if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) != 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[0])] + BinlerBasamagi2[int.Parse(Rakamlar[1])]
+ Yuzlerbasamagi[int.Parse
(Rakamlar[2])] + OnlarBasamagi[int.Parse(Rakamlar[3])] 
+ BirlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[4])]; } } else { lblUyari.Text = "Lütfen Sıfır 
ile Başlamayın!"; }
txtGirilenSayi.Text = ""; } 
else { lblUyari.Text = "Lütfen Boş Geçmeyiniz!";
          } 
      }
   } 
}PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 12530    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 1316    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 1223    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 1067    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 974    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 799    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 737    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 658    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 643    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 640    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 640    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 603    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 591    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 546    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 532    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
İp Adresin: 3.237.178.91


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ