METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
C# programlama ile hazırlandı. Girilen beş basamaklı sayıyı hatasız yazıya dönüştürebiliyor. Bir tane form nesnesi oluşturarak içine bir adet textbox, buton ve iki adet label nesnesi yerleştirerek aşağıda verdiğim kodlar ile sizlerde çok rahat bir şekilde böyle bir program yapabilirsiniz.using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace GirilenBesBasamakliRakamiMetneCevirme 
{ public partial class Form1 : Form { public Form1() 
{ InitializeComponent(); } 
string[] BirlerBasamagi = { "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş",
 "Altı", "Yedi", "Sekiz", 
"Dokuz", }; string[] OnlarBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz",
 "Kırk", "Elli", "Altmış",
 "Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
string[] Yuzlerbasamagi = {"", "Yüz", "İkiYüz", "ÜçYüz", 
"DörtYüz", "BeşYüz", "AltıYüz", "YediYüz", "SekizYüz", 
"DokuzYüz" }; 
string[] BinlerBasamagi = {"Bin", "Bin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin",
 "AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" };  
string[] BinlerBasamagi2 = { "", "BirBin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin", 
"AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" }; 
string[] OnBinlerBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz", 
"Kırk", "Elli", "Altmış", 
"Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
int GirilenSayi; 
string[] Rakamlar=new string[5]; 
private void btnDonustur_Click(object sender, EventArgs e) 
{ if (txtGirilenSayi.Text != "")
{ lblUyari.Text = ""; 
lblSonuc.Text = ""; 
lblRakamSekli.Text = txtGirilenSayi.Text; 
string Sayi = txtGirilenSayi.Text.Trim(); 
int SayiSayisi = int.Parse(Sayi.Count().ToString()); 
for (int i = SayiSayisi - 1; i >= 0; i--) 
{ Rakamlar[i] = Sayi[i].ToString(); } 
if (int.Parse(Sayi[0].ToString()) != 0) 
{ if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) == 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[0])]
 + BinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[1])] + Yuzlerbasamagi[int.Parse(Rakamlar[2])] 
+ OnlarBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[3])] + BirlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[4])]; } 
else if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) != 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[0])] + BinlerBasamagi2[int.Parse(Rakamlar[1])]
+ Yuzlerbasamagi[int.Parse
(Rakamlar[2])] + OnlarBasamagi[int.Parse(Rakamlar[3])] 
+ BirlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[4])]; } } else { lblUyari.Text = "Lütfen Sıfır 
ile Başlamayın!"; }
txtGirilenSayi.Text = ""; } 
else { lblUyari.Text = "Lütfen Boş Geçmeyiniz!";
          } 
      }
   } 
}PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 21574    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 2085    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 1930    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 1783    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 1585    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 1461    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 1102    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 1096    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 1061    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 1050    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 1020    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 1003    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 975    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 930    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 895    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
İp Adresin: 3.239.58.199


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ