METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
C# programlama ile hazırlandı. Girilen beş basamaklı sayıyı hatasız yazıya dönüştürebiliyor. Bir tane form nesnesi oluşturarak içine bir adet textbox, buton ve iki adet label nesnesi yerleştirerek aşağıda verdiğim kodlar ile sizlerde çok rahat bir şekilde böyle bir program yapabilirsiniz.using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace GirilenBesBasamakliRakamiMetneCevirme 
{ public partial class Form1 : Form { public Form1() 
{ InitializeComponent(); } 
string[] BirlerBasamagi = { "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş",
 "Altı", "Yedi", "Sekiz", 
"Dokuz", }; string[] OnlarBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz",
 "Kırk", "Elli", "Altmış",
 "Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
string[] Yuzlerbasamagi = {"", "Yüz", "İkiYüz", "ÜçYüz", 
"DörtYüz", "BeşYüz", "AltıYüz", "YediYüz", "SekizYüz", 
"DokuzYüz" }; 
string[] BinlerBasamagi = {"Bin", "Bin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin",
 "AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" };  
string[] BinlerBasamagi2 = { "", "BirBin", "İkiBin", 
"ÜçBin", "DörtBin", "BeşBin", 
"AltıBin", "YediBin", "SekizBin", "DokuzBin" }; 
string[] OnBinlerBasamagi = {"", "On", "Yirmi", "Otuz", 
"Kırk", "Elli", "Altmış", 
"Yetmiş", "Seksen", "Doksan" }; 
int GirilenSayi; 
string[] Rakamlar=new string[5]; 
private void btnDonustur_Click(object sender, EventArgs e) 
{ if (txtGirilenSayi.Text != "")
{ lblUyari.Text = ""; 
lblSonuc.Text = ""; 
lblRakamSekli.Text = txtGirilenSayi.Text; 
string Sayi = txtGirilenSayi.Text.Trim(); 
int SayiSayisi = int.Parse(Sayi.Count().ToString()); 
for (int i = SayiSayisi - 1; i >= 0; i--) 
{ Rakamlar[i] = Sayi[i].ToString(); } 
if (int.Parse(Sayi[0].ToString()) != 0) 
{ if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) == 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[0])]
 + BinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[1])] + Yuzlerbasamagi[int.Parse(Rakamlar[2])] 
+ OnlarBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[3])] + BirlerBasamagi[int.Parse(Rakamlar[4])]; } 
else if (int.Parse(Sayi[1].ToString()) != 0) 
{ lblSonuc.Text = OnBinlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[0])] + BinlerBasamagi2[int.Parse(Rakamlar[1])]
+ Yuzlerbasamagi[int.Parse
(Rakamlar[2])] + OnlarBasamagi[int.Parse(Rakamlar[3])] 
+ BirlerBasamagi[int.Parse
(Rakamlar[4])]; } } else { lblUyari.Text = "Lütfen Sıfır 
ile Başlamayın!"; }
txtGirilenSayi.Text = ""; } 
else { lblUyari.Text = "Lütfen Boş Geçmeyiniz!";
          } 
      }
   } 
}PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 29441    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 3434    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 3220    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 2866    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 2548    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 2394    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 2090    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 1823    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 1800    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 1762    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 1616    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 1515    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 1464    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 1398    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 1330    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 44.201.95.84


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ