METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
Length : Karakter sayısını verir. 


Textbox1.Text.Length();
int sayi=Textbox.Text.length;


ToUpper() : Karakterleri büyük harflere dönüştürür. 


Textbox1.Text.ToUpper();


ToLower() : Karakterleri küçük harflere dönüştürür. 


Textbox1.Text.ToLower();


StartsWith() : String değerin başlangıçta ne ile başlandığını kontrol edilebilir.


Textbox.text.StartsWith ("http://");


EndsWith() : Sonunda ne olduğunu kontrol edebilirsiniz. 


Textbox1.Text.EndsWith(".com");


Substring() : Bu özellik eli istediğiniz yerden karakterleri kesip alabilirsiniz. 


Subsitring(Başlangıç Yeri, Alınacak Karakter Sayısı);


Replace() : String bir kelimenin içindeki bir kelimeyi ya da karakteri isteğiniz bir karaktere ya da kelimeye çevirebilirsiniz.


Replace("Metin","Çiftçi"); //bütün "Metin" kelimeleri
"Çiftçi" ye dönüştürecek.


Insert() : String bir metnin içinde istediğiniz yere ekleme yapmak için kullanılır. 


Insert(Başlangıç Yeri, "Girilecek karakter");


Remove() : String bir metnin içinde istediğiniz bir karakteri ya da kelimeyi silmek için kullanılır. 


Remove(Başlangıç Yeri, Silinecek Karakter Sayısı);


IndexOf() : String bir metnin içindeki bir karakterin yerinin sırasını verir. Eğer yoksa geriye “-1” değeri döndürür. Eğer nerden aramaya başlamasını isterseniz 


IndexOf(“m”, 5); //“m” karakterini 5 karakterden 
sonra aramaya başla diyoruz


LastIndexOf() : Aranılan metnin en son nerde geçtiğinin sıra numarasını verir. Yani aradığınız metni cümlenin en sonunda aramaya başlayarak bulur ve sıra numarasını verir bize.


int sayi = TextBox.Text.lastIndexOf("Merhaba");


Concat() : İki string ifadeyi birleştirmeye yarar. 


textbox1.Text=String.Concat(BiriciDeger,
İkinciDeger); //Ekrana iki değerin birleştirilmiş halini verir.


Split() : Bu metod ile bir string metni boşluk karakteri ile ya da farklı bir ayraç ile parçalayıp bir string dizi değişkene aktarabilirsiniz. Ve hatta atadığınız dizi değişkenin içinde kaç değer olduğunu sorgulayarak parçaladığınız metnin kaç kelime olduğunu öğrenebilirsiniz bu sayede.


string [] ad; //ad adında dizi değişken oluşturduk.
TextBox1.Text="Metin#Çitfçi#Net";
ad=TextBox1.Text.Split('#'); // "#" ile parçalayıp
dizi değişkeni kelime kelime atadık. 
MessageBox.Show(ad[1].ToString()); // Ekrana dizi 
değişken içindeki "Çiftçi" kelimesini yazacak.


Contains() : String değişkeni içinde aranılan değer olup olmadığını öğreniriz, varsa geriye "True" değeri döndürür yaksa "False" döndürür.


TextBox1.Text="Metin#Çitfçi#Net";
textBox1.Text.Contains("Metin").ToString();


PadRight() : Girilen değerin istenilen karakter sayısına çıkarmak için kullanılır. Mesela bir veri girişinde kullanıcının 10 karakterlik bir isim girmesini istediniz ama adam 5 karakter girdi, sizde PadRight() kullanarak kalan boş yeri “*” karakteri ile doldurabilirsiniz.


textBox1.Text = "Metin";
textBox1.Text = textBox1.Text.PadRght(10, '*');
MessageBox.Show(textBox1.Text); // Ekrana Metin***** yazar.


PadLeft() : Bu metod ile de başına karakterleri yazabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz örnekte PadLeft(7, '*') dediğimizde TextBoxt içindeki Metin kelimesinin başına yani sol tarafına '*' 2 adet koyup toplamda kelimenin karakter sayısının 7 tane olması komutu vermiş oluyoruz.


textBox1.Text = "Metin";
textBox1.Text = textBox1.Text.PadLeft(7, '*');
MessageBox.Show(textBox1.Text); // Ekrana **Metin yazar.


Equals() : İki string değişkenini karşılaştırır. Değişken içindeki veri aynı ise geriye "True", farklı ise geriye "False"değerini döndürür.


textBox1.Text="Metin"
textBox2.Text="Çiftçi"
MessageBox.Show( textBox1.Text.Equals(textBox2.Text )); 
// Geriye iki metin kutusundaki veri farklı olduğu için
false değerini döndürür.


Trim() : Bu metod ile girilen metnin başlangıcındaki ve sonundaki boşlukları silebiliriz.  


Örneğin: textbox1.Text.Trim();


TrimStart() : Başındaki boşluk karakterini siler. 


textbox1.Text.TrimStart();


TrimEnd() : Sonunda ki boşluk karakterini siler.


textbox1.Text.TrimEnd();
Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 35237    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 5221    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 4625    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3913    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3651    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 3454    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 3334    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2735    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2664    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2426    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2394    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 2209    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 2157    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 2137    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 2046    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 100.26.179.41


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ