METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler string tipinde bir dizi içinde toplanabilir.

string [] ad; 

Dizilerin kaç eleman içereceği, dizi tanımlanırken ya da daha sonra belirtilebilir:
 
string [] ad= new string[10];
string [] ad; 
ad= new string[4];  
Dizilerin indisleri sıfırdan başlar. Örnekteki isimler dizisinin 4 tane string tipinden elemanı vardır. Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. 

ad[0] = “Metin”; 
ad[1] = “Muhammed”; 
ad[2] = “Fatih”; 
ad[3] = “Selim”; 

MessageBox.Show(ad[3]); // ad dizisi içindeki 4. sıradaki ismi verir çünkü diziler sıfırdan başlar.

Dizilere tek tek değer verilebildiği gibi, tanımlarken de başlangıç değerleri atanabilir. 

string [] ad= {"Metin","Muhammed","Fatih","Selim"}; 

Bazı dizi özellikleri ve metotları 
Tüm diziler Array sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanırlar.

Length Özelliği 
Dizinin bütün boyutlarındaki toplam eleman sayısını veren özelliktir.
 
ComboBox [] ComboBoxDizisi = new ComboBox[20];
MessageBox.Show(ComboBoxDizisi.Length.ToString()); // Sonuç olarak ekrana 20 değerini verir.
int [] dizi = new int[1, 4, 4, 5, 6]; 
MessageBox.Show(dizi.Length.ToString());

Rank Özelliği  
Dizinin boyut sayısını veren özelliktir. 

MessageBox.Show(dizi.Rank.ToString()); // Sonuç olarak ekrana 5 değeri döner.

GetLength Özelliği  
25 İndisi verilen boyutun kaç elemanlı olduğunu gösterir. Burada indisin sıfırdan başladığına dikkat edilmelidir. 

int [,,,,] dizi = new int[10, 40, 50, 80, 90]; 
MessageBox.Show(dizi.GetLength(4).ToString()); // Sonuç olarak ekrana 90 değeri döner. 

Clear, Reverse, IndexOf metotları 
Array sınıfında Shared olarak tanımlı metotlardır. İşlemin yapılacağı dizi parametre olarak verilmelidir. 

Clear Özelliği
Parametre olarak verilen dizinin, belirtilen indis aralığındaki tüm değerleri temizler. Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir. 
Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır. Buna karşın string tipindeki elemanlar "" (boş yazı) değerini alır. 

int []dizi= {12, 13, 14, 15};

Array.Clear(dizi, 1, 3);  // 1. indisten başlayarak, 3 elemanı temizle 
MessageBox.Show(dizi[2].ToString()); //Sonuç = 0 // Dizinin tüm elemanlarını temizler 

Array.Clear(dizi, 0, dizi.Length); //0 dan başla dizinin bütün elemanlarını temizle demek.

Reverse Özelliği 
Parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. 
Dizinin tüm elemanlarının veya belirli indis aralığındaki elemanlarının sırası tersine çevrilebilir. 

string [] harfler = {"A", "B", "C"}; 

Array.Reverse(harfler); // harfler içindeki sıralamayı tersine çevirir.
MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç olarak ekrana A değerini döndürür. 
string [] harfler = {"A", "B", "C"}; 
Array.Reverse(harfler, 0, 1); // 0 - 1 aralığını tersine çevirir.
MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç olarak ekrana C değeri döner. 

IndexOf Özelliği  
İlk parametrede verilen dizide, ikinci parametrede verilen değeri arar. Aranan değer dizide bulunursa indisi, bulunamazsa -1 döndürür. 

float [] notlar = {78.1, 99.9, 100, 12.2}; 
float maxNot = 100; 

MessageBox.Show(Array.IndexOf(notlar, maxNot).ToString()); // notlar dizisinden maxNot değerinin indisi ver. Sonuç = 2 olarak döner. 


PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 24695    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 2546    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 2356    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 2184    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 1907    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 1845    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 1432    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 1383    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 1344    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 1263    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 1198    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 1181    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 1104    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 1051    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 1047    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 54.161.98.96


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ