METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
C#’ta Char sınıfı tek karakter tutan, bir karakteri UTF-16 kod birimi olarak temsil eder ve UNİCODE standartlarında karakterlerin karşılıklarını tutan veri tipidir. Char veri tipi karakterler tek tırnak içinde yazılır. Eğer çift tırnak içinde yazarsanız bu sefer yazdığınız karakteri dönüştürmeniz gerekecektir çünkü çift tırnak String veri tiplerinde kullanılır. Peki String tipindeki bir karakteri Char veri tipine nasıl dönüştürecez. Parse() özelliğini kullanarak yapacaz bunu. Örnek bir dönüştürme yapalım;


Char Karakter= Char.Parse("m"); // Çift tırnak içinde belirttiğimiz
String veri tipini Char veri tipine dönüştürüp Karakter 
değişkenine atamış olduk. 


Char.IsNumber(); İçine yazdığınız verinin harf mi sayı mı olduğunu belirtmek için geriye True yada False olarak değer döndürür. İçindeki sayı ise True, harf veya başka bir karakter ise False olarak veri döndürür.


Messagebox.Show(Char.IsNumber('7').ToString()); // İçindeki karakter sayı
olduğu için geriye True değerini döndürecektir.


Char.IsLetter(); Bu metod da IsNumber’ın tam tersi olarak eğer yazılan karakter harf ise True değerini döndürür. Harf haricinde başka bir karakter ise False olarak veri döndürür. 


Messagebox.Show(Char.IsLetter('m').ToString());// İçindeki yazılan
karakter harf olduğu için geriye True değerini döndürür.


Char.IsWhiteSpace(); Bu metodumuzda yazılan karakterin boşluk karakteri olup olmadığını denetler. Yazılan karakter boşluk karakteri ise geriye True olarak değer döndürür. Boşluk haricinde başka bir veri ise geriye False olarak değer döndürür.


Messagebox.Show(Char.IsWhiteSpace(' ').ToString()); // İçinde boşluk
karakteri olduğu için geriye True değerini döndürecektir.


Char.GetNumericValue(); Geriye veriyi doubble olarak dördürür. İçerisine yazacağınız veri sayı ise geriye yazdığınız sayıyı döndürür ama sayı değilse geriye -1 olarak veri döndürür. Bu alt metod ile bir karakterin sayı olup olmadığını denetleyebiliriz.


Messegebox.Show(Char.GetNumericValue('m').ToString());
//Geriye karakter olarak harf içerdiği için -1 değerini
döndürecektir.


Char.ToUpper(); Aldığı karakteri geriye büyük halini değer olarak verir.


Messagebox.Show(Char.ToUpper('m').ToString()); Geriye M olarak
değer döndürür.


Char.IsUpper(); ToUpper() ile karakteri büyütüyorduk, bu metod ile de içindeki karakterin büyük olup olmadığına bakacaz. İçindeki karakter büyük ise geriye True olarak değer döndürür. Veri küçük ise False olarak değer döndürür.


Messagebox.Show(Char.IpUpper('M').ToString()); //Geriye True
olarak değer döndürecektir.


Char.ToLower(); İçine yazılan karakteri küçük yaparak geriye veriyi döndürür.


Messagebox.Show(Char.ToLower('M').ToString());  // Geriye
yazılan karakterin küçük halini döndürür.


Char.IsLower(); ToLower() ile karakterde küçültme yapıyorduk, şimdi ise bu metod ile içindeki karakterin küçük olup olmadığını öğrenecez. İçindeki karakter küçük ise geriye True değerini, büyük ise False değerini döndürür.


Messagebox.Show(Char.IsLower('m').ToString()); // Geriye True
değerini döndürecektir. 
PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 8508    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 1121    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 991    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 881    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 770    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 665    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 652    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 580    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 567    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 560    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 558    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 546    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 525    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 461    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C# Math Sınıfı Ve Alt Metotlarının Özellikleri
Okuma : 436    Tarih : 24.6.2019 - 00:48
İp Adresin: 3.239.233.139


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ