METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sınıfları yani Classları anlatmaya gayret edeceğim inşeAllah. Classlar, bir nesnenin özelliklerine daha sonra erişip kullanmamızı sağlayan yapılardır. Bir yapı içinde birden fazla sınıf tanımlayabiliriz ve sınıflar birbirlerinden bağımsız yada ilişkili olabilirler. Şimdi bizim anlayabileceğimiz dilden anlatmaya çalışalım. Misal olarak, iş için form doldurmanız gerekti. Herkes eline kağıdı alıp bomboş olan bir sayfayı kendileri şekillendirip istenileni doldurması ne kadar yorucu ve karmakarışık bir iş olurdu değil mi? Ama birde size formda istenilenleri düzenli şekilde hazırlayıp ve sizden sadece boşlukları doldurmanızı isteseler ve herkes için sadece fotokopi ile çoğaltılırsa yani her kişi için tekrar yeni bir tane hazırlanmasına gerek kalmadan çoğaltılırsa ne kadar kolay ve pratik olurdu değil mi? İşte Classlar yani sınıflar dediğimiz yapılar bize bu konuda inanılmaz kolaylık ve pratik kazandıracak. Yani class ile karmakarışık bir  kod düzeninden kurtulmuş olacaz. Şimdi örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. 


public partial class Form2 : Form 
// Bu Form2 formumuzun class bölümü.
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
/* Form2 formuna bir adet buton ve 5 adet textbox yerleştirelim.
Buton name'ini btn_Kaydet yapalım.*/

private void btn_Kaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
/* Türetilen her bir class Ram bellekte ayrı bir yer tutar.*/
IsFormu isformu = new IsFormu();
// Bunu bu class içinde kullanabilmek için newlemek lazım.
Tıpkı bir iş formunu fotokopi çektiğimiz gibi.

isformu.Ad = textBox1.Text; // Bir isim giriyoruz.
isformu.Soyad = textBox2.Text; // Soyadınızı girin.
isformu.Yas = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
// integer bir değer aldığı için dönüştürüyoruz.

isformu.YabanciDil = textBox4.Text; // Yabancı dilinizi girin.
isformu.Meslek = textBox5.Text; // Mesleğinizi girin.

 /* Atamaları yaptıkta sonra artık sınıf adıyla istediğimiz yerden ulaşabiliriz. */
 MessageBox.Show("Ad : "+isformu.Ad+"\n"+"Soyad : "+isformu.Soyad+"\n"+"Yaş :
"+isformu.Yas+"\n"+"Yabancı Dil : "+isformu.YabanciDil+"\n"+"Meslek : 
"+isformu.Meslek);//Mesajbox ile verileri ekranda gösterelim.

/* Şimdi ikinci bir iş formu dolduralım. Ama bu sefer verileri el ile girelim. */
IsFormu isformu2 = new IsFormu(); // Burada yeni bir tane
daha türetmiş olduk. Yani bir nevi iş formun bir tane fotokopisi gibi.

isformu2.Ad = "Hasan";

isformu2.Soyad = "Erdoğan";

isformu2.Yas = 25;

isformu2.YabanciDil = "Rusça";

isformu2.Meslek = "Mimar";

MessageBox.Show("Ad : " + isformu2.Ad + "\n" + "Soyad :
" + isformu2.Soyad + "\n" + "Yaş : " + isformu2.Yas + "\n" + "Yabancı Dil : " +
isformu2.YabanciDil + "\n" + "Meslek : " + isformu2.Meslek);//Mesajbox
ile verileri ekranda gösterelim.

 /* Bu işlemlerden sonra birinci türettiğimiz sınıf değerlerini,
ikinci türettiğimiz sınıf değerlerine aktarılım*/
 isformu = isformu2; //Burada isformu değerleri artık isformu2
 değerlerini aldı. Yani biz bellekteki adres yolunu değiştirmiş olduk.

MessageBox.Show("Ad : "+isformu.Ad);// isformu2 deki Ad değeri
 ekrana yazılacak yani el ile girdiğimiz Hasan yazılacak.
}
}

class IsFormu // Örnek olarak iş formu hazırlayalım.
{
 /* İhtiyacımız olan değişkenleri tanımlayalım. */
public string Ad;

public string Soyad;

public int Yas;

public string YabanciDil;

 public string Meslek;

/* Public ile dışardan bu değişkenlere ulaşılmasını sağlıyoruz. */

}
Oluşturduğumuz sınıflar içinde metot oluşturabilirsiniz ve class'ın türetildiği yerde metodu aynı değişkenler gibi çağırabilirsiniz. Önümüzdeki dersimizde metot konusunu ele alacaz ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacam. 


Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 35659    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 5313    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 4699    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3974    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3717    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 3532    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 3409    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2800    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2715    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2476    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2438    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 2256    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 2215    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 2190    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 2091    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 100.28.0.143


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ