METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
Arkadaşlar matematik işlemlerde kendi algoritmamız ile bir çeşit işleri kendimiz yapabiliriz ancak c# math sınıfı bize bu konuda kolaylık sağlayan bir takım alt özelliklera sahip ve herhangi bir işleme gerek duymadan kendisi hazır alt özellikleri ile işlemi yapar. Misal olarak 5 sayının 3 üssünü almak istediğimizde herhangi bir matematik işlem yapmadan “Math.Pow(5 , 3)” kısa bir kod parçası ile yapabiliriz gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda Math sınıfının bazı alt özelliklerine beraber göz atalım.

Math.Abs(); Bir sayının mutlak değerini geriye döndürür.

Math.Acos(); Kosinüsü belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Asin(); Sinüsü belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Atan(); Tanjantı belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Atan2(); Tanjantı belirtilen iki sayının bölümünü olan açıyı döndürür.

Math.BigMul(); İki 32-bit sayının tam çarpımını üretir.

Math.Ceiling(); Bir ondalıklı sayıyı kendinden büyük en küçük tam sayıya yuvarlar.

Math.Cos(); Belirtilen açının kosinüsünü döndürür.

Math.DivRem(); İki sayının bölünme değerini hesaplar ve aynı zamanda bir çıktı parametresi kalanı döndürür.

Math.Floor(); Bir ondalıklı sayıyı kendinden küçük en büyük tam sayıya yuvarlar.

Math.Log(); Belirtilen sayının logaritmasını döndürür.

Math.Log10(); Belirtilen sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

Math.Max(); Girilen değerlerin en büyüğünü geriye döndürür.

Math.Min(); Girilen değerlerin en küçüğünü geriye döndürür.

Math.Pow(); Girilen parametre değerlere göre bir sayının üssünü alır.

Math.Round(); Bir değer en yakın tamsayıya veya belirli kesirli bir basamak sayısına yuvarlar.

Math.Sign(); Bir sayının işaretini belirten bir tamsayı döndürür.

Math.Sin(); Belirtilen açının sinüsünü döndürür.

Math.Sinh(); Belirtilen açının hiperbolik sinüsünü döndürür.

Math.Sqrt(); Girilen değerin Karekökünü geriye döndürür.

Math.Tan(); Belirtilen açının tanjantını döndürür.

Math.Tanh(); Belirtilen açının hiperbolik tanjantını döndürür.


Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 35375    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 5269    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 4668    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 3943    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 3693    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 3498    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 3372    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 2770    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 2692    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 2453    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 2419    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 2236    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 2188    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 2164    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 2072    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 3.236.83.154


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ