METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search
C# ile girilen 10 adet sayının en büyüğünü, en küçüğünü ve ortalamasını ve ortalamaya en yakın olan sayıyı buluyor. C# windows form ile hazırlanmıştır.


using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; 
using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using 
System.Text; using System.Windows.Forms;using System.Collections; 
namespace GirilenSayininE_B_E_K_Ort_OrtEnYakinOlan{ public partial class Form1 :
 Form { public Form1() { InitializeComponent(); } int sayac = 0; int[] 
sayilar=new int[10]; ArrayList GirileniHizala = new ArrayList(); ArrayList 
Girilenler = new ArrayList(); ArrayList GirileniHizala2 = new ArrayList(); int 
EnkucukOlan; void Hizala() { irileniHizala.RemoveRange(0,GirileniHizala.Count); 
GirileniHizala2.RemoveRange(0,GirileniHizala2.Count); lblGirilensayilar.Text = 
""; GirileniHizala.AddRange(Girilenler); if (Girilenler.Count == 1) { for (int i 
= 0; i < GirileniHizala.Count; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan);
 GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count ==
 2) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count +1; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count ==
 3) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count +2; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count == 
4) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count +3; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan,
 nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan);
 GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count ==
 5) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 4; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count == 
6) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 5; i++) { EnkucukOlan = 
nt.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < GirileniHizala.Count;
 j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
int.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count == 
7) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 6; i++) { EnkucukOlan = 
nt.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < GirileniHizala.Count;
 j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
int.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count ==
 8) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 7; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
int.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count == 
9) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 8; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } else if (Girilenler.Count == 
10) { for (int i = 0; i < GirileniHizala.Count + 9; i++) { EnkucukOlan = 
int.Parse(GirileniHizala[0].ToString()); for (int j = 0; j < 
GirileniHizala.Count; j++) { EnkucukOlan = Math.Min(EnkucukOlan, 
nt.Parse(GirileniHizala[j].ToString())); } GirileniHizala2.Add(EnkucukOlan); 
GirileniHizala.Remove(EnkucukOlan.ToString()); } } } private void 
btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) { if (txtSayiGir.Text != "") { 
Girilenler.Add(txtSayiGir.Text); enkucuk = Int32.Parse(txtSayiGir.Text);
 lblUyari.Text = ""; int Sayi; Sayi =Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text.Trim()); if
 (sayac < 10) { sayilar[sayac] = Sayi; Hizala(); for (int i = 0; i < 
GirileniHizala2.Count; i++) { lblGirilensayilar.Text += 
GirileniHizala2[i].ToString() + " "; } sayac++; } else { lblUyari.Text =
 "10 tane Eklendi!\nŞimdi İşleme Başlıyabi-\nlirsiniz!"; } if (sayac==10) {
 btnIslemeBasla.Enabled = true; } } else { lblUyari.Text = "Boş Geçmeyin!"; }
 txtSayiGir.Text = ""; } int enbuyuk = 0; int enkucuk ; int Ort; int 
SayilariTopla=0; int[] CikarilanSayilar1=new int[10];
 int[] CikarilanSayiYerleri= new int[10]; int CikarilanEnKucukDeger; int
 OrtalamayaEnYakinDeger; int sayacim=0; private void
 btnIslemeBasla_Click(object sender, EventArgs e) { btnIslemeBasla.Enabled = 
false; sayacim++; lblUyari.Text = ""; for (int i = 0; i < 10; i++) { enbuyuk = 
Math.Max(sayilar[i],enbuyuk); enkucuk = Math.Min(sayilar[i],enkucuk); 
SayilariTopla += sayilar[i]; } if (sayacim==1) { Ort = SayilariTopla / 
sayilar.Count(); } for (int i = 0; i < 10; i++) { if (sayilar[i]Ort) { 
CikarilanSayilar1[i] = sayilar[i] - Ort; CikarilanSayiYerleri[i] = sayilar[i]; }
 } CikarilanEnKucukDeger = CikarilanSayilar1[0]; for (int i = 0; i < 10; i++) 
    { CikarilanEnKucukDeger = 
Math.Min(CikarilanEnKucukDeger,CikarilanSayilar1[i]); } for (int i = 0; i < 10;
 i++) { if (CikarilanEnKucukDeger==CikarilanSayilar1[i]) { 
OrtalamayaEnYakinDeger=CikarilanSayiYerleri[i]; }      } lblUyari2.Text = "En
 Büyük Sayı "+enbuyuk+"\nEn Küçük Sayı "+enkucuk+"\nSayıların Ortalaması 
"+Ort+"\nOrtalamaya En Yakın Değer "+OrtalamayaEnYakinDeger; btnEkle.Enabled =
 false; } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { 
btnIslemeBasla.Enabled = false; } private void btnYenile_Click(object sender, 
EventArgs e) { GirileniHizala.RemoveRange(0, GirileniHizala.Count); 
GirileniHizala2.RemoveRange(0, GirileniHizala2.Count); 
Girilenler.RemoveRange(0,Girilenler.Count); SayilariTopla = 0; Ort = 0;
 enbuyuk = 0; btnEkle.Enabled = true; lblUyari.Text = "";
 lblUyari2.Text = ""; lblGirilensayilar.Text = ""; sayac = 0; sayacim = 0; }


PaylaşOdun yanınca kül,
İnsan yanınca kul olur.
Hz. Mevlana
InstagramFacebooktwitter

Süper On Parmak Klavye Öğrenme Programı Ücretsiz
Okuma : 28170    Tarih : 26.03.2015 - 03:01
C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama
Okuma : 3094    Tarih : 10.09.2015 - 13:58
C# Metotlar ve Çeşitleri
Okuma : 2857    Tarih : 11.10.2015 - 02:36
C# En Çok Kullanılan String Metotlar
Okuma : 2615    Tarih : 22.02.2016 - 22:22
C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler
Okuma : 2237    Tarih : 11.09.2015 - 21:25
C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama
Okuma : 2208    Tarih : 05.09.2015 - 20:04
C# İle Araba Yarışı Oyunu Yapımı
Okuma : 1781    Tarih : 26.01.2016 - 01:28
C# Girilen Sayının Karekök Ve Faktöryelini Bulan Program
Okuma : 1669    Tarih : 26.03.2015 - 16:39
C# While, Do While, For Ve Foreach Döngü Yapıları
Okuma : 1653    Tarih : 19.09.2015 - 23:18
C# Asp.NET Proje Konu İsimleri
Okuma : 1545    Tarih : 20.01.2016 - 23:18
C# DateTime Sınıfı
Okuma : 1393    Tarih : 23.02.2016 - 22:11
C# Class Tanımlama (Sınıflar)
Okuma : 1390    Tarih : 25.09.2015 - 02:07
C Şarp Girilen Beş Basamaklı Sayıyı Yazıya Dönüştürme
Okuma : 1319    Tarih : 31.05.2015 - 00:22
C# Değişken Türünü Değiştirme
Okuma : 1237    Tarih : 10.09.2015 - 16:39
C# if, else if Ve else Kontrol Yapıları
Okuma : 1186    Tarih : 14.09.2015 - 01:10
İp Adresin: 3.238.72.122


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ