METİN ÇİFTÇİ Kişisel Web Sitesi
search

Yüce Rabbimiz, insanoğlunu yaratılmışların en şereflisi kılmıştır. Akıl, düşünme, konuşma, faydalıyı zararlıdan ayırabilme gibi kabiliyetler vermiş, her biri cihana değer nimetlerle bedeni ve ruhi varlığımızı donatmıştır. Dünyayı insana beşik kılmış, uçsuz bucakmış kainatı ve içindekileri insanın emrine, hizmetine sunmuştur, Yeryüzü ve içindeki toprak, su, hava, hayvanlar, bitkiler, ay, güneş, yıldızlar, gece ve gündüz vb.  bütün varlıklar Cenâb-ı Rabbü’l-âlebin’in yarattığı gaye istikametinde insanlara hizmet veriyor.

Rabbimiz nimetlerini bunlarla da bitirmemiş , hayatın karanlık yollarında yürürken önümüzü aydınlatmak için uyacağımız iman, ibadet ve ahlak kurallarını da bildirmiştir. Bunca nimetleri bizlere bahşeden yüce mevlâmıza nasıl kulluk edeceğimizi, niçin yaratıldığımızı, nerede ve ne diye bulunduğumuzu, yolculuğumuzun nereye doğru sürüp gittiğini, bu dünya ötesinde nelerle karşılaşacağımızı, gönderdiği peygamberleri ve bu peygamberleri aracılığı ile bizlere ulaştırdığı kitapları  vasıtasıyla bildirmiş, öğretmiştir.

Bildiğimiz ve iman ettiğimiz gibi, yüce Allah insanlara ilk vahyini, ilk peygamber ve il insan olan Hz.  Âdem (a.s.) vasıtasıyla ulaştırmış, ilahi vahyin son ve en mükemmel halkasını teşkil eden Kur’an-ı Kerim’i alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) aracılığı ile bizlere iletmiştir.

Rabbimizin insanlığa son mesajı Kur’an-ı Kerim, O’nunla kulları arasındaki kopmaz ilahi bir bağdır. Fahr-i Cihan Efendimiz’in (s.a.v.)  aramızda yaşayan en büyük mucizesidir. O hem lafzı ve hem de manası ile bir mucizedir. Rabbimiz onun bu özelliğini ayet-i kerimede şöyle bildiriyor:

“De ki: İnsanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar.(İsra 17/88)”

İnsanlığın idrakine sunulmuş nice ilahi kaynaklı ve insan eseri kitaplar var ki, hemen hepsi tarihin karanlık sayfaları arasında  ya kaybolmuş veya tahrif edilmiştir. Oysa yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, Rabbimizin, “O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve onu biz koruyacağız. (Hicr 15/9) ” fermanınca bozulmaktan, kaybolmaktan bizzat izzet-i celali tarafından korunmuştur. Bu sebepledir ki, 1400 küsür yıldan beri bin bir türlü haksızlıklarla Kur’an’ın irşadının önünü geçilmeye çalışılmış, fakat başarılamamıştır. Bu ilahi himaye hiçbir kitaba nasip olmamıştır.

On dört asrı aşkın bir süredir mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim zamanın, tarihin ve çağların zirvesinde bir güneş gibi parlamış, gerçek Allah kelamı olduğunu ispatlamış, milyarlarca insanın gönlünü ve ruhunu aydınlatagelmiştir. Yeryüzünde hiçbir kitap onun sunduğu hizmeti sunmamıştır. İslam dininin bütün insanlığa sunduğu uhrevi ve dünyevi değerlerin kaynağı odur. Bu ahkam-ı mübinin insanlar üzerindeki ilahi tesirini hiç kimse inkâr edememiştir. Onu kabul etmeyenler bile bu gerçeği kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Habib-i Kibriya Efendimiz (s.a.v.) tek başına İslam’ın tebliğiyle görevlendirildiğinde, hiçbir maddi kuvvete dayanmıyor, elinde Kur’an-ı Kerim’den başka dayanağı bulunmuyordu. Onun yirmi üç yıl gibi insan hayatında çok kısa sayılan bir süre içindeki göz kamaştırıcı başarısının sebebini araştıran tarihçiler, bu üstün başarının sırrını iki sebeple açıklıyor ve diyorlar ki: “Hz. Muhammed (s.a.v.) önce Kur’an-ı Kerim gibi bir mucize ile desteklenmişti. Ayrıca O, başkalarına söylediğini, emrettiğini  bizzat kendi nefsinde fazlasıyla uygulamış ve yaşamış dürüst ve samimi bir kişi idi. ”

 Peygamberini örnek alan müminler de, her zaman Kur’an’la haşir neşir oldular, okudular, ezberlediler, manasını anlamaya çalıştılar. Onunla ibadet ettiler, onun emir ve yasakları doğrultusunda hayatlarını düzenleyip, öylece yaşamaya gayret gösterdiler. İşte Allah’ın kelamı, bu canlılığı ile insanların kafalarına ve gönüllerine güçlü bir şekilde yerleşmiş; birbirlerine düşman milletlerden, ırklardan ve kültürlerden ahenkli bir toplum meydana getirmiştir. Onun gelişi ile çöl insanından medeni bir toplum ortaya çıkmış ve tarihin akışı değişmiştir.

Yine tarih şahittir ki, felsefecilerin nazariyeleri, ahlakçıların asırlardır süregelen ilmi ve felsefi tecrübeleri küçücük bir insan topluluğunu bile ahenkli bir toplum haline getirememiş, bir amaç etrafında toplayamamıştır. En önemlisi, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur adına bir şey verememiştir. Yeryüzünün ilahi vahiyle beslenmeyen hiçbir kesimi, güçler dengesiyle sağlanan sahte barışın dışında asla huzur bulamamıştır. Oysa asırlardır milyarlarca insan Kur’an’ın cazibe ve aydınlığı ile yollarını bulmuşlar, onun sayesinde ortak gaye etrafında birbirlerine ve Allah’ın bütün yarattıklarına sevgi ve saygı duymayı öğrenmişlerdir. Müslümanlar, Kur’an’ın aydınlığından güç kazandıkça kuvvetli olmuşlar ve neredeyse dünyanın yarısına hakim olmuşlardır.

Bugün, Allah’ın insanlığa bu son mesajının dikkate alınmadığı günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı yıkımlar ve vahşet, aklı başında herkesi dehşete düşürmekte, sağlanan baş döndürücü  teknolojik gelişmelerin ve yüksek refah düzeyinin insanlığa huzur getiremediği kabul ve itiraf edilmektedir. Yaratılış gayesini anlayamamış, yeryüzüne ve içindekilere yaratıcısından dolayı sevgi duymayı öğrenememiş ruhi tatminsizlik içindeki insanlığın elinde zenginlik ve teknolojinin, nasıl öldürücü bir silaha dönüştüğü her gün yaşanan örneklerle dehşetle izlenmektedir.

Bu durumda biz ahir zaman Müslümanları, belki her zamankinden daha çok Allah’ın kitabına sarılmalı ve oradaki huzur reçetelerini yaşayışımızla örneklemeliyiz. Hiçbir olumsuz propagandaya kulak vermeden yüce Kur’an’ı daha çok okumalı, ehil müfessirlerin açıklamalarından faydalanarak anlamaya çalışmalıyız. En önemlisi, peygamber varisi rabbani alimler etrafında kenetlenerek, birlik ve beraberlik içinde hem kendi kurtuluşumuz adına hem de insanlığa canlı örnek olma adına Kur’an ahlakını yaşamalıyız.Paylaş"Eğitim kafayı çalıştırmak demektir.
Belleği doldurmak değil."
Mark Twain
InstagramFacebooktwitter

İlmin Afeti Unutmaktır
Okuma : 2024    Tarih : 30.04.2020 - 09:33
İlahî Feyzi Muhafaza Etmek
Okuma : 1373    Tarih : 20.04.2020 - 02:14
Kurtuluş İçin Kapı Arayanlar
Okuma : 1130    Tarih : 20.04.2020 - 00:46
Ümmet-i Muhammed İçin Cehennem Azabı
Okuma : 1100    Tarih : 30.04.2020 - 09:56
Kaza ve Kader
Okuma : 1050    Tarih : 2.05.2020 - 13:52
Namazlar Vaktinde Kılınmalı
Okuma : 940    Tarih : 5.05.2020 - 21:47
Kur’an’a Muhtacız
Okuma : 923    Tarih : 1.05.2020 - 13:05
Vakitsiz Bir Ezan
Okuma : 906    Tarih : 2.05.2020 - 13:13
İnsanı Helak Eden Yedi Günah
Okuma : 876    Tarih : 22.04.2020 - 03:26
Varlık ve Darlık Sınavı
Okuma : 819    Tarih : 20.04.2020 - 18:07
Duaya ve Kur’an’a  Sarılan Yolunu Şaşırmaz
Okuma : 818    Tarih : 27.04.2020 - 17:13
Geçim Sıkıntısından Kurtulmanın Yolu
Okuma : 813    Tarih : 28.04.2020 - 10:14
Dilini Tut Kurtul
Okuma : 796    Tarih : 5.05.2020 - 21:16
Ailesine Hayırlı Olan İnsan
Okuma : 796    Tarih : 22.04.2020 - 02:57
Rehbersiz Akıl İnsan İçin Felakettir
Okuma : 771    Tarih : 26.04.2020 - 00:23
Allah’ı Unutmanın Alametleri
Okuma : 763    Tarih : 6.05.2020 - 16:02
Kalbi Allah’a Adamanın Yolu
Okuma : 741    Tarih : 2.05.2020 - 13:35
İp Adresin: 3.236.83.154


© 2020 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ